Regulering af tjenestemandspensioner og de pensionsgivende lønninger pr. 1. april 1998 og 1. oktober 1998

13-03-1998
HistoriskDownload cirkulære som PDF