Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og STK (STK-fællesoverenskomst)

24-06-1995
HistoriskDownload cirkulære som PDF