Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og STK (STK-fællesoverenskomst)

19-10-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF