Arbejdstid og rådighedstjeneste for sygeplejersker m. fl. i staten

22-12-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF