011-97 - Arbejdstid mv. for tjenestemandsansatte sygeplejersker i staten

06-02-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF