Hovedaftale mellem Finansministeriet og Overenskomstansattes Centralorganisation

03-08-1990
HistoriskDownload cirkulære som PDF