Arbejdstidsnedsættelse pr. 1. september 1988 og 1990 for deltidsbeskæftigede

05-02-1990
HistoriskDownload cirkulære som PDF