Tjenestemandspensioner og satser for samordningsfradrag pr. 1.4.93