Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2010

09-12-2009
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse er reguleret i henhold til aftale om flyttegodtgørelse.Download cirkulære som PDF