Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2009

15-12-2008
Historisk

Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2009.Download cirkulære som PDF