Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2011

17-12-2010
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse er reguleret i henhold til aftale om flyttegodtgørelse.Download cirkulære som PDF