Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2012

20-12-2011
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse er reguleret i henhold til aftale om flyttegodtgørelse.Download cirkulære som PDF