Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2013

20-12-2012
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2013.Download cirkulære som PDF