Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2014

18-12-2013
Historisk

Satserne reguleres pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.Download cirkulære som PDF