Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2015

17-12-2014
Historisk

Satserne reguleres pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.Download cirkulære som PDF