Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

26-06-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for socialrådgivere i staten.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Dansk Socialrådgiverforeninge er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om status for fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF