Cirkulære om organisationsaftale for socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

07-09-2020
Gældende

Skatteministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 har den 2. september 2020 indgået organisationsaftale for socialrådgivere i staten.


Se CIR1H nr 9609 af 07/09/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF