Pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

05-01-2005
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) har indgået aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten.


Bemærkninger

Aftalen omfatter tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten på nyt lønsystem.


Download cirkulære som PDF