Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

21-12-2016
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2017.


I cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser udsendt den 21. december 2017 er der en trykfejl i bilag 5, note 1. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark reguleres i henhold til Statens Indkøbs hotelaftale, der rettelig reguleres pr. 15. februar 2017. Indtil da anvendes satsen for 2016.

Derudover er der fejl i cirkulærebemærkningerne. Det korrekte hotelbeløb for Danmark er 1.020 kr., hvilket også fremgår af bilag 5.

Nyt cirkulære vil blive udsendt primo januar 2017.


Download cirkulære som PDF