Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

12-01-2016
Historisk

Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser.


Dette cirkulære erstatter cirkulære af 18. december 2015 om satsregulering pr. 1. januar 2016. Den eneste ændring er en korrektion af en trykfejl i bilag 3, note 3.


Download cirkulære som PDF