Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

05-01-2017
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2017.


Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 21. december 2016 om satsregulering for tjenesterejser pr. 1. januar 2017. Der er indsat fodnotehenvisninger i bilag 2, rettet en trykfejl i bilag 5, note 1, samt rettet i angivelsen af hoteldispositionsbeløbet for Danmark i cirkulære bemærkningerne.


Download cirkulære som PDF