Justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland

16-11-2010
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF