Justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland

19-08-2013
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF