Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

01-06-2022
Historisk

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021 blev Skatteministeriet og centralorganisationerne enige om en række præciseringer i cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.


Se CIR1H nr 9575 af 01/06/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF