Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

20-06-2023
Gældende

Fra den 1. september 2023 forhøjes aldersgrænsen for dækninger efter gruppelivsordningen fra 70 til 72 år og perioden for præmiefri dækning under tjenestefrihed forhøjes fra 6 måneder til 12 måneder.


Se CIR1H nr 9492 af 20/06/2023 på Retsinfomation


Download cirkulære som PDF