Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskkomstansatte i staten og folkekirken mv.

15-06-2018
Historisk

Som led i overenskomstforliget med CFU pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom.


Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af gruppelivsordningen, bortfalder med virkning fra den 1. april 2018.


Download cirkulære som PDF