Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

01-07-2024
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 indgået aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.


Se CIR1H nr 9484 af 01/07/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF