Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

18-05-2021
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 aftalt en udvidet ret til løn under sorgorlov.


Se CIR1H nr 9344 af 18/05/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF