Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

04-07-2024
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 indgået aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.


Cirkulæret udsendes på ny med henblik på indarbejdelse af få redaktionelle rettelser i §21, stk. 4 og stk. 5.

 

Se CIR1H nr 9494 af 04/07/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF