Forstandere ved AMU-centre

14-06-2011
Historisk

Finansministeriet og Lederne har indgået organisationsaftale for forstandere ved AMU-centre.Download cirkulære som PDF