Forstandere ved AMU-centre

27-03-2019
Gældende

Finansministeriet og Lederne har den 26. marts 2019 indgået organisationsaftale for forstandere ved AMU-centre.


Se cirkulæret i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF