Forstandere ved AMU-centre

02-09-2008
Historisk

Finansministeriet og Ledernes Hovedorganisation har indgået organisationsaftale for forstandere ved AMU-centre


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Lederne ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF