Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen

24-03-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Danske Skov- og Landskabsingeniører, Statskredsen er parterne enige om at forny aftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF