Nyt lønsystem og om pensionsforhold for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen

23-11-2005
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) har den 31. oktober 2005 indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen.


Bemærkninger

I tilslutning til aftalen har parterne endvidere indgået aftale om pensionsforhold.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger senest den 7. marts 2008 mellem Finansministeriet og COII er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,06 Mb)


Download cirkulære som PDF