Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

19-01-2012
Historisk

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået ny aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen.Download cirkulære som PDF