Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv.

30-04-2019
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)Download cirkulære som PDF