Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv.

29-08-2016
Historisk

Finansministeriet og de statsansattes centralorganisationer har indgået aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).Download cirkulære som PDF