Cirkulære om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)

02-07-2021
Historisk

Skatteministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)


Se CIR1H nr 9527 af 02/07/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF