Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2022

27-04-2022
Historisk

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2022.


Se CIR1H nr 9405 af 27/04/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF