Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2023

26-04-2023
Gældende

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2023.


Se CIR1H nr 9316 af 26/04/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF