Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2021

22-04-2021
Historisk

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2021.


Se CIR1 nr 9255 af 22/04/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF