Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

19-12-2018
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1.januar 2019.Download cirkulære som PDF