Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

28-02-2018
Historisk

Cirkulæret udsendes på ny, fordi hoteldispositionsbeløbet for overnatninger i Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs aftale, der er reguleret pr. 15. februar 2018.Download cirkulære som PDF