Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

11-01-2019
Historisk

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser er opdateret.


Der er sket følgende ændringer:

  • Procentgodtgørelsen for Danmark i bilag 2
  • Procentgodtgørelsen i udlandet og i Grønland i bilag 3
  • Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er opdateret på baggrund af den nye statslige hotelaftale

 

Se CIR1H nr 9062 af 11/01/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF