Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2016

01-04-2016
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2016.Download cirkulære som PDF