Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2017

31-03-2017
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2017.Download cirkulære som PDF