Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2015

01-04-2015
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2015.Download cirkulære som PDF