Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

21-03-2014
Historisk

Den 1. april 2014 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspensionen.Download cirkulære som PDF