Cirkulære om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)

29-06-2023
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte). Der er foretaget enkelte ændringer og præciseringer til aftalen, herunder bortfald af krav om etablering af børnepension inden for 2/3 af det samlede pensionsbidrag og forhøjelse af beløbsgrænserne for tilbagekøb af pensionsordningen.


Se CIR1H nr 9546 af 29/06/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF