Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018

04-04-2018
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret pr. 1. april 2018.Download cirkulære som PDF